1992: Με θέμα τις “Σχέσεις Κινηματογράφου και Ιστορίας” δίδαξε σε ειδικό επιμορφωτικό Σεμινάριο του Centre Culturel “Magasin” της Grenoble.

1993-1997: διδάσκει αρχικά στη Φιλοσοφή Σχολή και κατόπιν στη Σχολή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Kρήτης το θέμα “Kινηματογράφος και Iστορία”.

2000-2002: Διδασκαλία στο Τμήμα Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος) το μάθημα “Σχέσεις Κινηματογράφου και Ιστορίας”.

2003: Διδασκαλία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στγο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών με το μάθημα “Σχέσεις Κινηματογράφου και Ιστορίας”.