1961-1964: Κριτικός Κινηματογράφου και Υπεύθυνος Καλλιτεχνικής σελίδας στις εφημερίδες “Αυγή”, “Δημοκρατικός Τύπος” και “Δημοκρατική Αλλαγή”.

1975-2006: Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σχετικά με τον κινηματογράφο σε εφημερίδες (“Νέα”, “Βήμα”, “Καθημερινή”, “Αυγή”, “Γαλέρα”) και ελληνικά περιοδικά (“Ιστορικά”, “Kινηματογραφιστής” ) αλλά και σε ξένα βιβλία όπως στο “Le cinema Grec” του Centre George Pompidou, 1995, το κείμενο “Grece et Balkans: similitudes et divergences pendant la periode du muet” σελ. 35, όπως και στην έκδοση του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας  “La meticcia di fuoco – oltre i continente balcani” La Biennale di Venezia, ed. Lindau  Mάρτιος 2.000, σελ. 91 το κείμενο “Grecia e penisola Balkanica”.

1999: Υπεύθυνος του λήμματος “Κινηματογράφος” και κειμενογράφος στην “Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια” της Εκδοτικής Αθηνών.

2003: Συγγραφή των κεφαλαίων “Ελληνικός Κινηματογράφος” στους τόμους 6-10 της “Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού” σε επιμέλεια του ιστορικού Βασίλη Παναγιωτόπουλου και έκδοση των “Ελληνικών Γραμμάτων”.