1968-1969 Έρευνα στα κινηματογραφικά Αρχεία της πρώην ΕΣΣΔ για και αποδελτίωση υλικού με θέμα την Ελλάδα.

1971-1973: Με συνεργασία και χρηματοδότηση του Κώστα Γαβρά και επιστημονική επίβλεψη του ιστορικού Νίκου Σβορώνου επιχειρεί μία λεπτομερή έρευνα σε 22 κρατικά και ιδιωτικά κινηματογραφικά αρχεία της Ευρώπης και της Αμερικής (ΗΠΑ) που αποφέρει μία αναλυτική καταγραφή όλων των υλικών που αναφέρονται στην Ελλάδα από το 1911 έως το 1971.

1997-2000: Eιδικευμένος στο υλικό παλαιών Eπικαίρων, οργανώνει, από το Φθινόπωρο του 1997, το πρώτο στην Eλλάδα χρηστικό αρχείο παλαιών Eπικαίρων, στο πλαίσιο του Iστορικού Aρχείου του Yπουργείου Eξωτερικών, που άρχισε να λειτουργεί από τον Mάρτιο του 2000.

2007-2008: Συνεργάτης με αρμοδιότητα στην Τεκμηρίωση του αρχειακού υλικού (παλαιών κινηματογραφικών Επικαίρων) αλλά και στη συγγραφή μίας “Ιστορίας των Ελληνικών Κινηματογραφικών Επικαίρων” του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου.