Τι σημαίνει ταινία-ντοκυμανταίρ;

Τι σημαίνει ταινία-ντοκυμανταίρ. Σημαίνει: μυθοπλασία με άλλα μέσα. Γι αυτό, όταν ετοιμάζω μία ταινία-ντοκυματαίρ, επιδιώκω να αφηγηθώ μία «πραγμα-τική» ιστορία με τον τρόπο που εγώ την αντιλαμβάνομαι. Μ’αυτή την έννοια, χειρίζομαι τα «τεκμήρια» ωσάν να ήταν δραματουργικά υλικά, που οφείλω… Περισσότερα