Σημαίνει: μυθοπλασία με άλλα μέσα. Γι αυτό, όταν ετοιμάζω μία ταινία-ντοκυματαίρ, επιδιώκω να αφηγηθώ μία «πραγμα-τική» ιστορία με τον τρόπο που εγώ την αντιλαμβάνομαι. Μ’αυτή την έννοια, χειρίζομαι τα «τεκμήρια» ωσάν να ήταν δραματουργικά υλικά, που οφείλω να οικοδομήσω με βάση τους νόμους, τους κανόνες της αφήγησης, που δεν διαφέρουν από εκείνους της μυθοπλασίας.

Το ίδιο ισχύει και για τις ταινίες που βασίζονται σε ήδη υπάρχοντα κινηματο-γραφικά τεκμήρια («Επίκαιρα»). Τα χρησιμοποιώ ωσάν να τα έχω «γυρίσει» ο ίδιος, προκειμένου να μου χρησιμεύσουν ως σκηνές ή πλάνα, μιάς προεπιλε-γμένης δραματουργικής αφήγησης.

Με άλλα λόγια, η κινηματογραφική γλώσσα, το χιούμορ, ενίοτε ο σκαρκασμός, είναι τα κυρίαρχα μέσα, στην προσπάθεια ανατροπής στερεοτύπων της ιστορίας, της καθημερινότητας, της διάχυτης ιδεολογίας.

Φώτος Λαμπρινός, σκηνοθέτης.